ค่ายเยาวชน ครั้งที่ 9
วันที่ : 29 ก.ย. 2562 | อ่าน 605 ครั้ง

ค่ายเยาวชน ครั้งที่ 9

พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน “หลักสูตรเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

      

     

      

 

Email

1