โรงเรียนอนุบาลพัฒนปัญญา
วันที่ : 23 มี.ค. 2555 | อ่าน 757 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลพัฒนปัญญา เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและกิจกรรมปลูกป่าชายเลน สำหรับคณะครูและนักเรียน เพื่อศึกษาเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมโครงการอุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 29 คน ในวันที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 09.30-11.00 น.

Email

1