โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม
วันที่ : 20 มี.ค. 2555 | อ่าน 546 ครั้ง

โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 120 คน ในวันที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-11.00 น.

Email

1