ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งฮั่วซิง จำกัด จังหวัดนครปฐม
วันที่ : 29 มิ.ย. 2562 | อ่าน 649 ครั้ง

29 มิถุนายน 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งฮั่วซิง จำกัด จังหวัดนครปฐม

นำครอบครัวเข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงาน พร้อมเดินเยี่ยมชมสวนพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

     

     

     

ดูรูปเพิ่มเติม

Email

1