คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 | อ่าน 552 ครั้ง

28 มิถุนายน 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด นำคณะเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชาวต่างชาติเข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงาน พร้อมเดินเยี่ยมชมสวนพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชมระบบบำบัดน้ำเสียบึงประดิษฐ์ 

     

     

     

ดูภาพเพิ่มเติม

Email

1