องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 | อ่าน 490 ครั้ง

24 มิถุนายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง จังหวัดกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ (การสาธิตและเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน)
 
สนใจเข้าเยี่ยมชม หรือทำกิจกรรมโทร 032 508 352
     
 
     
     
ดูรูปเพิ่มเติม 

Email

1