สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมอบหนังสือให้ห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 2 ส.ค. 2556 | อ่าน 662 ครั้ง

มื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ และ ดร.สนใจ หะวานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม / รองผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรได้รับมอบหนังสือจาก ผศ.ปราณี พันธุมสินชัย ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อไว้สำหรับให้บริการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ภายในห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 

Email

1