มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ : 17 ก.พ. 2556 | อ่าน 629 ครั้ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ก่อนสำเร็จการศึกษา  และกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ณ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์  2556  จำนวน  77  คน

Email

1