โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ : 2 ก.พ. 2556 | อ่าน 698 ครั้ง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดสกลนคร  จัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำหรับนักเรียน  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ระหว่างวันที่  2 – 3 กุมภาพันธ์  2556  จำนวน  93  คน

Email

1