บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
วันที่ : 23 ธ.ค. 2555 | อ่าน 575 ครั้ง

บริษัท  ซันเด  โซลูชันส์  จำกัด  จัดโครงการสัมมนานอกสถานที่สำหรับพนักงานของบริษัท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีภายในบริษัทและเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน  ณ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ระหว่างวันที่  22 – 23  ธันวาคม  2555  จำนวน  43  คน

Email

1