โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
วันที่ : 11 ธ.ค. 2555 | อ่าน 715 ครั้ง

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จัดโครงการค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และรู้คุณค่า รวมถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและสามารถขยายผลสู่ชุมชน พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 98 คน ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2555

Email

1