งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
วันที่ : 8 ธ.ค. 2555 | อ่าน 672 ครั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (อนส.) จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555  พร้อมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 8,500 ต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระเกียรติคุณด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาพลังงานทดแทน  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและมีจิตสำนึกในการร่วมกันปกป้องดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การลดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย 

 

    

 

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (อนส.) จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 พร้อมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 8,500 ต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระเกียรติคุณด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาพลังงานทดแทน  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและมีจิตสำนึกในการร่วมกันปกป้องดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การลดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย 

 

    

 

    

 

โดยในงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทกัลฟ์เจพี จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ยังให้การสนับสนุนเสื้อยืด จำนวน 1,200 ตัว  และ  บริษัทโคคา-โคล่า ประเทศไทย ให้การสนับสนุนน้ำดื่มน้ำทิพย์จำนวน 1,200 ขวด ด้วย

 

    

 

    

Email

1