กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
วันที่ : 1 พ.ย. 2555 | อ่าน 605 ครั้ง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดกิจรรมค่ายโครงการเยาวชนรักษ์พลังงาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน และได้รับประสบการณ์จากการร่วกิจกรรม ตลดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2555 จำนวน 138 คน

Email

1