บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ : 20 ต.ค. 2555 | อ่าน 632 ครั้ง

บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในเขตชุมชนรอบโรงงาน เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างทัศนคติที่ดีให้เยวชนเข้าใจต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 69 คน ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2555

Email

1