โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า
วันที่ : 16 ต.ค. 2555 | อ่าน 820 ครั้ง

โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนการศึกษาทุนการกุศลสมเด็จย่า เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการสาธารณสุขและด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาในอนาคต โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 117 คน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30-12.00 น.

Email

1