วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
วันที่ : 11 ต.ค. 2555 | อ่าน 554 ครั้ง

วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษา เพื่อให้มีควมรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 23 คน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00-15.30 น.

Email

1