โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
วันที่ : 27 ก.ย. 2555 | อ่าน 615 ครั้ง

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดทักษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 52 คน ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2555

Email

1