สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ : 23 ก.ย. 2555 | อ่าน 529 ครั้ง

สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อศึกษาและรับทราบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัดการธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 41 คน ในวันที่ 23 กันยายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

Email

1