สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
วันที่ : 20 ก.ย. 2555 | อ่าน 579 ครั้ง

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล ประจำปี 2555 พร้อมทั้งศึกษาดูงานศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพนักจัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วมและนักเทคโนโลยีพลังงานให้กับชุมชนในจังหวัดชัยนาทที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 19 คน ในวันที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 13.00-15.00 น.

Email

1