โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
วันที่ : 29 ส.ค. 2555 | อ่าน 588 ครั้ง

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ จัดโครงการศึกษาดูงาน สำหรับกรรมการกรีนทีมและผู้ตรวจสอบภายในของโรงแรม เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทั้งหมดในโรงแรม ด้วยการเผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์จากการทำกิจกรรม โดยเข้าศึกษาเรียนรู้นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 20 คน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

Email

1