องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ : 24 ส.ค. 2555 | อ่าน 543 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดทำโครงการ “ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)” ปี 2555 ให้กับ อปพร. จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมศึกษาเยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 165 คน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-10.00 น.

Email

1