สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า
วันที่ : 23 ส.ค. 2555 | อ่าน 607 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมศึกษาเยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ สำหรับนำไปใช้พัฒนาองค์กร โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 100 คน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-11.00 น.

Email

1