สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วันที่ : 18 ส.ค. 2555 | อ่าน 621 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดกิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร” และจัดให้มีการศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 28 คน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น.

Email

1