โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
วันที่ : 16 ส.ค. 2555 | อ่าน 1,184 ครั้ง

โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ สำหรับคณะครูและนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติและมีประสบการณ์นอกห้องเรียน ตลอดจนศึกษาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และร่วมกิจกรรมปลูกกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 30 คน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.

Email

1