ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด
วันที่ : 21 ก.ค. 2555 | อ่าน 628 ครั้ง

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการอุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 334 คน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.

Email

1