โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก
วันที่ : 19 ก.ค. 2555 | อ่าน 738 ครั้ง

 

โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตรหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 7 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าศึกษาเรียนรู้นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 51 คน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30-12.00 น.

Email

1