บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
วันที่ : 18 ก.ค. 2555 | อ่าน 639 ครั้ง

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงาน และเพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของบริษัทที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ตอบแทนสังคมทุกครั้งในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งการปลูกป่าถือเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักของบริษัท โตชิบาฯ โดยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 210 คน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

Email

1