บริษัท โรงแรม ชายทะเล จำกัด (โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน)
วันที่ : 26 มิ.ย. 2555 | อ่าน 1,258 ครั้ง

บริษัท โรงแรม ชายทะเล จำกัด (โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน) จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน สำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 62 คน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-15.00 น.

Email

1