องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
วันที่ : 20 มิ.ย. 2555 | อ่าน 571 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน สำหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2555 และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 56 คน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-15.00 น.

Email

1