สำนักงานเขตประเวศ
วันที่ : 17 มิ.ย. 2555 | อ่าน 697 ครั้ง

สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 138 คน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-15.00 น.

Email

1