ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี
วันที่ : 14 มิ.ย. 2555 | อ่าน 1,198 ครั้ง

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชน เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 67 คน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30-12.00 น.

Email

1