สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15
วันที่ : 20 พ.ค. 2555 | อ่าน 640 ครั้ง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป โดยรับฟังการบรรยายสรุปด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 43 คน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00-16.00 น.

Email

1