การไฟฟ้านครหลวง
วันที่ : 23 เม.ย. 2555 | อ่าน 662 ครั้ง

การไฟฟ้านครหลวง จัดโครงการ Young MEA ภายใต้กิจกรรม “ตามรอยพลังงานกับการไฟฟ้านครหลวง รุ่นที่ 5” สำหรับเยาวชนอายุ 13-18 ปี โดยปลูกฝังการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่มาของไฟฟ้า โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเกิดกระแสไฟฟ้าจนถึงกระบวนการจ่ายไฟฟ้ามายังบ้าน พร้อมสอดแทรกการปลูกจิตสำนึกการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 39 คน ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2555

Email

1