บริษัท สินธุ ครีเอชั่น จำกัด
วันที่ : 21 เม.ย. 2555 | อ่าน 571 ครั้ง

บริษัท สินธุ ครีเอชั่น จำกัด จัดโครงการสำหรับสมาชิกนิตยสาร Green Living เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการใช้พลังงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 42 คน ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 255

Email

1