รายงานการประชุมสัมมนาผ่านเว๊บไซต์ (Webinar) เรื่อง ESD Action in COVID-19 Era : Experiences of RCEs of Asia-Pacific Region
วันที่ : 2 พ.ย. 2563 | อ่าน 316 ครั้ง

รายงานการประชุมสัมมนาผ่านเว๊บไซต์ (Webinar) เรื่อง ESD Action in COVID-19 Era : Experiences of RCEs of Asia-Pacific Region ในระหว่างเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผ่านเว็บไซต์กว่า 16 ประเทศ จากศูนย์ RCE ในประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งศูนย์ RCE ตัวแทนภูมิภาคอเมริกา แอฟริกา และยุโรป โดยในการประชุมสัมมนาผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการนำเสนอการปฏิบัติของศูนย์ RCE ต่างๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งได้รวบรวมอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยมีบทสรุปการนำเสนอของ RCE ชะอำ หรือ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ปรากฏในหน้า 25

 

This e-report is the webinar series report on ESD Action in COVID-19 Era : Experiences of RCEs of Asia-Pacific Region held during May and June 2020 with participants from RCEs in 16 countries from Asia-Pacific countries and RCEs of Americas, Africa and Europe regional. The RCE presentations at the webinars involved how each RCE was responding to the COVID-19 pandemic which included in this report. Conclusion of RCE Cha-am or Sirndhorn International Environmental Park's presentation is on page 25.  

- คลิ๊กที่รูปเพื่อเปิด E-booking -

Email