สัมมนาเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 21 ก.ย. 2563 | อ่าน 519 ครั้ง

18 กันยายน 2563

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2563 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ กิจกรรมสัมมนาผลการดำเนินงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา การเสวนาในหัวข้อ “การจัดการขยะชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยผู้นำชุมชนบ้านรางพลับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการจากสถานศึกษาจำนวน 12 แห่ง ชุมชนจำนวน 9 ชุมชน และหน่วยงานเครือข่ายจำนวน 10 หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 782 คน

สำหรับผลที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ เกิดการเผยแพร่กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเพิ่มมากขึ้น

อนึ่ง การจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้ปลุกจิตสำนึก ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2562 – 2563 สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

     

     

     

ดูภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/CwogvskwnBD7eFUt7

กรอกแบบสอบถามความคิดเห็น t.ly/jmo2

สนใจเข้าเยี่ยมชมติดต่อได้ที่

โทรศัพท์ : 032-508-352, 032-508-405-9

โทรสาร : 032-508-396

Website : http://www.sirindhornpark.or.th/

Twitter : @OfficialSiep

Instagram : siep_official

Email

1