การประชุมเสวนาหิ่งห้อย
วันที่ : 25 มิ.ย. 2563 | อ่าน 521 ครั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้จัดการประชุมเสวนาเครือข่าย RCE ชะอำ หัวข้อเรื่อง “การศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์หิ่งห้อยในประเทศไทย” ณ ห้องบรรยาย ๒ อาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. โดย พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานฯ ในงานดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ท่านเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาและพฤติกรรมของแมลงหิ่งห้อย ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสุกิจ พลับจ่าง ผู้นำกลุ่มลำพูบางกระสอบ ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และคุณกมลชนก พวงมาลัย กรรมการหมู่บ้านแสมชาย ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนาฯ จำนวน ๔o คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย และชาวชุมชนท้องถิ่น

 

     

     

Email

1