ประกาศปิดให้บริการในส่วนงานเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานทุกประเภท
วันที่ : 7 เม.ย. 2563 | อ่าน 679 ครั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ปิดให้บริการในส่วนงานเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานทุกประเภท
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

เนื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จึงเพิ่มมาตรการป้องกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชม และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

หากมีความคืบหน้าหรือเปลี่ยนแปลงประการใด ทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สำหรับผู้ต้องการติดต่อประสานงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ : 032-508-352, 032-508-405-9
โทรสาร : 032-508-396
Email : siep@sirindhornpark.or.th

#ปิดให้บริการชั่วคราว
#ประกาศงดเข้าเยี่ยมชม

 

Email

1