แชมพูผสมสมุนไพรผักบุ้งทะเล
news

กลุ่มวิจัยและพัฒนา อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


ได้จัดทำโครงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการศึกษาวิจัยการ ใช้ประโยชน์จากผลผลิตความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานฯ (ป่าบกและป่าชายเลน) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำพืชสมุนไพรในอุทยานฯ ได้แก่ ผักบุ้งทะเล ขลู่ ชะคราม สำมะง่า ว่านหางจระเข้ มะขาม อัญชัน มาจัดทำผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพร ได้แก่ สบู่ก้อน สบู่เหลวล้างมือ บาล์มอโรม่า แชมพูผสมสมุนไพร เป็นต้น

 

แชมพูผสมสมุนไพรผักบุ้งทะเล

สรรพคุณ :  ช่วยลดผื่นคันและการอักเสบของผิวหนังของหนังศรีษะ

ราคา : 59 บาท

1