ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมาทำห้องนิทรรศการถาวร
วันที่ : 22 ม.ค. 2557 | อ่าน 601 ครั้ง

ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างเหมาทำห้องนิทรรศการถาวร "พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการศึกษาไทย" โครงการเผยแพร่ผลงานในแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ขนาดพื้นที่ 52 ตร.ม.)  ราคากลาง 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  10-13 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ในเวลาราชการ ณ งานพัสดุ สำนักงาน มอนส อาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ค่ายพระรามหก  ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องบรรยายสรุป  ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงาน มอนส  อาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม 2557  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  032-508-396 ในวันและเวลาราชการและจะรับได้รายละ 1 ชุด ในราคาชุดละ 500.- บาท

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2557

Email

1