ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2561
วันที่ : 3 ส.ค. 2561 | อ่าน 1,156 ครั้ง

ตามที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักและเกิดความรัก ในอันที่จะร่วมกันปกป้องดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมไว้คู่ผืนแผ่นดินไทย โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 และปิดรับผลงานไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

ปรากฎว่ามีผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการตัดสินได้ร่วมกันตัดสินภาพถ่าย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ผลการตัดสินภาพถ่าย  มีดังนี้

 

 

 

รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทาน  
ได้แก่

นายเสกสรร เสาวรส 

 

 

ประเภทภาพถ่ายภูมิทัศน์

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : นายจิราฤทธิ์ ทิพย์ลุ้ย 
     
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : นายเทิดทูน กัลยา
     
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 :  นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล

 

รางวัลชมเชย มี 10 รางวัล ได้แก่  
นางสุรีย์ พึ่งฉ่ำ 

   
นายชัยวัฒน์ กัณหดุล

   
นายฐิติศักดิ์ มงคลนิพัทธ์

   
นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรีทวี 

 

   
นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ 
   
นายภูวไนย พลไชย

 

   
นายสุรกิจ แสวงชิต

 

   
นายเสกสรรค์ วสุวัต

 

   
นายเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์

 

   
นายธวัชชัย อ้อยทอง 

 

 

ประเภทภาพถ่ายเปรียบเทียบ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : นายธรรมรัตน์ สวัสดิชัย 
     
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : นางสุวิมล ยืนยงค์
     
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 :  นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ

 

 

รางวัลชมเชย มี 10 รางวัล ได้แก่  
นายกัญจน์ภูมิ จันทราทิพย์ 

   
นายกิตติพงษ์ แสนสุข 

   
นายคงคุณ สมศรี 

   
นายจามิกร ศรีคำ

   
นายจิรศักดิ์ โตเลิศมงคล

   
นายมนัส บือราแง 

   
นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์

   
นายวิรัช สวัสดี 

   
นายสัญชัย บัวทรง

   
นายอนันต์ จิรมหาสุวรรณ 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/siepchaam

 

หมายเหตุ : 1. ทางอุทยานฯ จะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้
                   2. ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะต้องมารับรางวัลในพิธีมอบรางวัล  
                      ส่วนวันเวลาที่แน่นอนนั้น จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Email

1