บริการจองที่พักออนไลน์
วันที่ : 16 พ.ค. 2557 | อ่าน 1,271 ครั้ง

 

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มีที่พักสำหรับให้บริการแก่หมู่คณะ หน่วยงานต่างๆ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  โดยทางอุทยานฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ท่านในการจองที่พัก ผ่านเว็บไซต์ในระบบ e-Booking  เพื่อโอกาสที่ท่านจะได้เลือกรูปแบบที่พักและช่วงเวลาที่ท่านต้องการ  ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบขนาดของที่พัก ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าพัก  

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การจองที่พักออนไลน์ ยังไม่เป็นการรับประกันว่าท่านจะได้ที่พักตามที่ต้องการหรือไม่ 

2. ทางอุทยานฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการจองที่พักให้แก่ผู้ที่ทำรายการจอง และ/หรือ ชำระเงินเข้าไปก่อน

3.  ในกรณีที่ผู้จองที่พัก ไม่ชำระเงินค่าที่พักให้แก่อุทยานฯ ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้ทำการจอง   ระบบจะตัดสิทธิ์การจองโดยอัตโนมัติ หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถชำระเงินได้ทันภายในเวลาที่กำหนด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า

 

Email

1