สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 13.00-14.00น.
วันที่ : 16 ส.ค. 2562 | อ่าน 684 ครั้ง

สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 140 คน (ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่)

 

 

 

 

Email

1