โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 11.00-12.00น.
วันที่ : 16 ส.ค. 2562 | อ่าน 577 ครั้ง

โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 51 คน (ครูและนักเรียน)

 

Email