ชุมชนบ้านไทรย้อย จังหวัดพิษณุโลก 14.00-15.00น.
วันที่ : 15 ส.ค. 2562 | อ่าน 622 ครั้ง

ชุมชนบ้านไทรย้อย จังหวัดพิษณุโลก

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 112 คน (นักเรียนและเจ้าหน้าที่)

 

Email

1