โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 13 ส.ค. 2562 | อ่าน 581 ครั้ง

โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน จังหวัดสุพรรณบุรี

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ และสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 80 คน (ครู นักเรียนและผู้ปกครอง)

 

 

 

 

Email