โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 10.00-11.00น.
วันที่ : 11 ส.ค. 2562 | อ่าน 746 ครั้ง

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 32 คน (ครูและนักเรียน)

 

 

 

 

Email

1