มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 13.00-14.00น.
วันที่ : 9 ส.ค. 2562 | อ่าน 578 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม(บบรยายภาษาอังกฤษ)

ผู้เข้าเยี่ยมชม 50 คน (นักศึกษาไทยและชาวต่างชาติ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Email

1