การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 09.00-10.00น.
วันที่ : 9 ส.ค. 2562 | อ่าน 680 ครั้ง

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ (การสาธิตและเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน)และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 50 คน (อาจารย์และนักศึกษา)

Email

1