โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี11.30-12.00น.
วันที่ : 20 ก.ค. 2562 | อ่าน 690 ครั้ง

โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการนักอนุรักษ์ฯ (ปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์ปลา)

ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน (ครูและนักเรียน)

 

 

Email

1